วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สูตรเกมส์ SWAT 4


วิธีเปิดการใช้งานสูตรเกมส์
เปิด Swat4.ini เเละไปที่ชื่อ "[Engine.GameEngine]".
เปลี่ยนเป็น "EnableDevTools=False" to "EnableDevTools=True".

สูตรเกมส์
God = อมตะ
behindview 1 = 3rd Person
Walk = Turns no Clip Off
Ghost = No Clip
behindview 0 = Back To First person
SetGravity X = Changes Gravity to X (Replace X With number desired)
SetJump X = hanges how high you jump to X (Replace X With number desired)

1 ความคิดเห็น: